Habitatak

Habitatak

Urdaibaiko lurraldean, landaredi-unitateak eta habitatak ezberdinak dira kokagunearen arabera: itsasertza eta itsaslabarrak, padurak eta hareatzak, basoak, landazabal atlantikoa eta baso-landaketak. Horregatik, ekosistema horietako bakoitza modu independentean aztertu da.