JSEGE

JSEGE

Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapenerako eta Garapenerako Egitaraua

Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapenerako eta Garapenerako Egitaraua (Urdaibaiko Tokiko Agenda 21) EKZP garatzeko tresna bat da, eta Eusko Jaurlaritzak onartu zuen 258/1998 Dekretuaren bidez (EHAA, 200. zk., 1998ko urriaren 21ekoa). Egitarauaren helburu nagusia da Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru urbanizaezinean esku hartzen duten ekoizpen-sektoreen jarduerak bultzatzea, orientatzea eta koordinatzea, hiriguneetako plan eta programekin koordinatuta.

JSEGE

JSEGE onartu zenetik ia hamarkada bete ondoren, han proposatzen ziren ekintza eta proiektuen betetze-maila ebaluatu zen.

Ebaluazio hori oinarri gisa erabiliko da Garapen Jasangarrirako Estrategia egin aurreko hausnarketa egiteko; izan ere, identifikatzen du zein diren garapen handieneko jarduera-ildoak eta zein norabidetara bideratu behar diren garapen jasangarrirantz (Garapen Jasangarrirako Estrategiaren Diagnostiko Estrategikoaren Fasea) aurrera egiteko ahaleginik handienak.

Eginiko lanak:

  • Ebaluatzeko metodologia lantzea.
  • JSEGE ebaluatzeko lan-saioa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko talde teknikoaren eta aholkularitza-taldearen artean.
  • Informazioa biltzea, agenteei egindako elkarrizketen bitartez.
  • Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko talde teknikoak dokumentu orokorra berrikustea eta proiektuak/ekintzak sartzea.
  • Amaierako dokumentua egitea.