Urdaibai

Urdaibai

  • Urdaibai Biosfera Erreserba izendatzeko arrazoiak
  • Urdaibai Biosfera Erreserbaren funtzioak
  • Zonifikazioa

Paradisu natural honen erdigunea Oka ibaia da. Berau, estuarioa bihurtzen da Kantaurian itsasotatu  baino lehen. Hala, animalia- nahiz giza- bizitzaz beteriko paisaia ikusgarria sortzen da. Urdaibai muino txikiz inguratutako paduraz osatuta dago eta 23.000 hektarea inguru hartzen ditu; hegoaldean Oiz mendia du muga; ekialdean, Arbolitz punta, eta mendebaldean Matxitxako lurmuturra. Eremua iparraldetik ixteko, Izaro uharte polita dugu. Bere aberastasun naturalaz gain, Urdaibai historiaz beteta dago, 15.000 urtez Urdaibai Biosfera Erreserba  moldatu duten 22 udalerritan sakabanatutako 45.000 biztanleen ekarpenei esker.

Herri mugimenduei esker baita, UNESCOk izendatu zuen Biosfera Erreserba. Urdaibai, aurreko mendetik zetorren dinamika garatzaileari jarraituz, 1968an, garai hartako Bizkaiko Diputazio Probintzialak “Mundakako itsasadarra ustiatzeko Plan Berezia” izeneko proiektua agindu zuen, Gernika eta Mundaka arteko lurrak lehortu eta urbanizatzeko proiektu erraldoia zen hura. Gertakari honek hain zuzen, eskualdeko bizilagunak batu zituen, Urdaibaiko itsasadarreko ekosistemen suntsipenari aurre egiteko.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak 1984an, Oka ibaiko bailara osoa MaB programan sartzeko proiektua aurkeztu zuen UNESCOn. Urte horren amaieran bertan, Biosfera Erreserba izendatu zuen UNESCOk, eta Urdaibai izena jarri zitzaion.

Aipatzekoa da gaur egun arte Urdaibai Biosfera Erreserba dela lege propioa duen Biosfera Erreserba-bakarra: 1989ko uztailaren 6an, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Babes eta Antolamendurako 5/1989 Legea, onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Lege horren bidez, araubide juridiko berezia ezarri zitzaion landa eremuari eta baita han egiten diren zenbait jarduerei.

Gertaera Historikoak

Declaración Biosfera

1984
1984

UNESCOk Urdaibai Biosfera Erreserba deklaratu zuen

1989
1989

Biosfera Erreserbaren deklarazioa indartzeko, Eusko Legebiltzarrak, 1989ko uztailaren 6an, Urdaibaiko Biosfera Erreserba Babestu eta Antolatzeari buruzko 5/1989 Legea onartu zuen. Lege horrek araubide juridiko berezia ezarri zuen espazio horretan garatu nahi diren ekintzetarako.

1993
1993

Mundaka-Gernika itsasadarra nazioarteko garrantzia duten hezeguneei buruzko RAMSAR hitzarmenaren zerrendan sartu zen.

1993

Lehen Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP) onartu zen, legea onartu eta lau urtera, 1993ko abuztuaren 3ko 242/1993 Dekretuaren bidez.

1998
1998

1998ko irailaren 29ko 258/1998 Dekretuaren bidez, Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapenerako eta Garapenerako Egitaraua (JSEGE) onartu zen.

2003
2003

Bigarren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP) onartu zen.

2004
2004

Natura 2000 Sarean, Urdaibai eremuko hiru Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta Urdaibai itsasadarreko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu bat (HBBE) izendatu ziren.

2005
2005

Urdaibaiko Geologia Interesguneen (GIG) lehenengo inbentarioa egin zen.

2010
2010

Urdaibaiko Geodibertsitate Estrategia eta GIG inbentario berria onartu ziren.

2014
2014

Patronatuaren osoko bilkurak Urdaibaiko Biosfera Erreserbako garapen jasangarriaren arloko Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Hezkuntza Plana onartu zuen.

2014

Natura 2000 Sarean, Urdaibai eremuko hiru Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Urdaibai itsasadarreko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremurako (HBBE) Kudeaketa Planak onartu ziren.

2016

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren (EKZP) hirugarren berrikustea

2017
2017

Uharte eta Kostaldeetako Biosfera Erreserben Munduko Sareko kidea bihurtu zen Urdaibai.

2019
2019

Urdaibaiko Biosfera Erreserba EUROPARC Fundazioaren Naturagune Babestuetako Turismo Jasangarriaren Europako Gutunari atxiki zitzaion.

Biosfera Erreserba guztiek bere gain hartu behar dituzten funtzioak:

Kontserbazio funtzioa

Gaur egun Urdaibain dugun ondare kulturala, gizakia eta ingurunearen arteko 15.000 urtetik gorako bizikidetzaren ondorio da. Horren erakusgarri dira, esaterako, Santimamiñeko haitzuloa, Ereñozarreko gaztelua, Omako Basoa, Euskara bera, Gernikako Arbola edo gure errituak, ohiturak eta elezaharrak.

Kultur ondare horrez gain, espezieak, ekosistemak eta ondare geologikoa ere babestu behar dugu. Izan ere, Urdaibaik natura garrantsitusua hartzen baitu: 729 fauna-espezie, 821 flora-espezie, 86 habitat eta 43 geologia interesgune. Horrez gain, Natura 2000 Sarean dauden 3 Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua (HBBE) du. Eta, hori guztia biribiltzeko, hezeguneak ere baditugu; Oka itsasadarra 1993tik RAMSAR hezegunea da. Gainera, galtzeko arriskuan dauden edo, europear Batasunaren interesekoak diren 85 espezie biltzen ditu.

Kontserbazioa bermatzeko Plana  Urdaibai Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP) da. Dokumentu hori arau-emailea da, Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru ez hirigarrian zer jarduera egin daitezkeen arautzen duena, jasangarritasunaren ikuspegitik.

Garapen jasangarrirako funtzioa

Hasierako aurkezpenean esan dugun moduan, Biosfera Erreserbak esperimentazio-espazioak dira. Urdaibai ere, laborategi egokia da garapen jasangarriko ereduak ezartzeko jardunbide egokiak esportatzeko edota probatzeko. Horregatik, gazteen etorkizuna bermatzeko, garrantzitsua da ekosistemek gizakioi eskaintzen dizkiguten zerbitzuekiko errespetua izatea eta sustatzea garapen sozioekonomiko jasangarria, ingurunearen ikerketa eta biztanleriaren hezkuntza bultzatuz.

Garapen jasangarriaren funtzioa betetzeko Plana Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapenerako eta Garapenerako Egitaraua (JSEGE) dugu. Programa hori Urdaibaiko Legea garatzeko tresna da. Horren helburu nagusia da Urdaibai Biosfera Erreserbako  ekoizpen-sektoreen jarduerak bultzatzea, orientatzea eta koordinatzea.

Laguntza logistikorako funtzioa

Ezagutzen ez denak ez du interesik, ez balioespenik pizten; horregatik, funtzio honen helburua da tokiko, nazioko eta munduko kontserbazio eta garapen jasangarriko gaiekin lotutako ikerketa, ingurumen-hezkuntza eta gaikuntza sustatzea. 

Ikerketa oinarrituta dago datu zientifiko eta teknikoetan. Horiek lagungarriak dira batez ere kudeaketa eta plangintzari lotutako erabakiak hartzeko. Hezkuntzak, aldiz, datu zientifiko horiek guztiak herritarren hizkuntzara itzultzen ditu. Gaikuntzak informazio zientifiko tekniko horretan oinarrituta populazioa jazten saiatzen da.

Azkenik, laguntza logistikoaren helburuari erantzuten dion plana: Urdaibai Biosfera Erreserbako garapen jasangarriaren arloko Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Hezkuntza Plana da. Dokumentu hau Urdaibaiko garapen jasangarrirako hezkuntzan lan egiten jarraitzeko bidea da.  Eskualde interesgarri honetan bizi, lan egin eta gozatzen duten pertsona guztiek ibili beharreko bidea.

Zehatzago esanda, Urdaibai Biosfera Erreserbaren zonifikazioa honela antolatzen da:

  • Gune Zona: Urdaibai ekosistema bereziak eta kalteberenak hartzen ditu (estuarioa, kostaldea, artadi kantauriarrak eta aztarnategi arkeologikoak), eta horietan, natur ingurunearen babesa lehentasunezkoa da. Eremu horiek «babes bereziko eremu» gisa kalifikatu ziren EKZPen, eta urgentziaz babestu beharreko eremu moduan jada Urdaibairi buruzko 5/1989 Legean. Guneko zona bat baino gehiago izan daitezke, eta Urdaibain, zehazki, babes bereziko lau eremu daude: itsasadarra, itsasertza, artadi kantauriarra eta interes arkeologikoko eremuak (Santimamiñekoa, adibidez).
  • Gunea Babesteko Zona: EKZPn «babes-eremu» dena. Interes naturalistiko eta kulturala duten zonak hartzen ditu, ingurumen-sistema sentikorrak edo baliabide natural urriak (itsasertza, ibaiak eta errekak, artadia, paisaia). Honela banatzen da: itsasertza; ibai- eta erreka-ertzak; artadi kantauriarra; zuhaizti naturalak; higadura-arrisku handiko lurzoruak; eta maila handiko interes naturalistiko, paisajistiko (ikusmen- eta eszenografia-kalteberatasun handiko lurraldeak) eta historikoa (interes historiko-artistikoa eta kultural-paisajistikoa duten eraikuntzen zonak edo lekuak, instalazioak eta multzoak) duten espazioak.
  • Trantsizio Zona, EKZPn nekazaritzarako, basogintzarako, landa-lurzoru komunerako, landa-biztanleguneetarako eta sistema orokorretarako katalogatuta dauden eremuak dira.